Tillläggsisolera vinden och spara pengar

Så här går det till

Kostnadsfri offert

Vi kommer gärna ut och inventerar er vind utan kostnad. Efter inventeringen sammanställer vi hur det ser ut och återkommer med ett kostnads-förslag.

Isolera med lösull

När ni accepterat offerten är det dags för lösullsentreprenad. Vi planerar in arbetet som skall göras i nära samråd med er som kund. En tilläggsisolering är oftast klar på några timmar.

Spara pengar år efter år

När vinden är tilläggsisolerad börjar besparingen direkt. Era sänkta uppvärmningskostnader är bestående och ni sparar pengar år efter år. Vad ska du göra med pengarna du sparar?

Vi kan isolera hela huset

Image

1. Isolering av ”snedtak”

I snedtak blåses isoleringen in mellan takstolarna med högt tryck cirka 44-58 kg per kubik. Tjocklek på isoleringen brukar vara från cirka 300 mm upp till 500 mm beroende på konstruktion och om det är luftspalt eller inte. Med cellulosaisolering behövs ingen luftspalt, det går bra att blåsa direkt mot råspontstak förutsatt att den utvändiga takduken är diffusionsöppen. Hur är det med ångbroms? Det vill säga att konstruktionen ”andas.


2. Isolering av tak typ ”kallvind”.

Här lösblåses isoleringen oavsett om det är fråga om nyproduktion eller en tilläggsisolering. En vind på en nybyggd bostad isoleras ofta med 500 mm. Ett garage cirka 300-400 mm. Densitet 28-32 kg per kubik. Vid tilläggsisolering av äldre byggnader där det redan ligger någon form av isolering går det utmärkt att ”fylla på” det vill säga höja isoleringstjockleken. Det är inte ovanligt att ”sanera” och forsla bort den gamla isoleringen och istället blåsa in ny cellulosaisolering fullt ut


3. Isolering av golv ”mellanbjälklag”

Tillvägagångsättet är i stort det samma som golvbjälklaget. Mellanbjälklaget isoleras framförallt utifrån ljudreduktion och kan lösblåsas med en lägre densitet. Runt ytterväggarna/klimatskalet och cirka 0,5 meter in är det lämpligt att blåsa med en högre densitet cirka 50 kg per kubik.


4. Isolering av ”yttervägg”

Det är smart att även isolera väggar genom att blåsa in lösull. Isoleringen fyller ut eventuella ojämnheter i respektive utrymmen och ger ett riktigt bra resultat utan skarvar och glipor som är svårt att undvika vid isolering med skivor. Densitet 50-52 kg per kubik


5. Isolering av ”golvbjälklag”

Precis som med snedtak eller yttervägg blåses golvbjälklaget på nedervåningen under hårt tryck med en densitet cirka 50 kg per kubik. Det finns olika tillvägagångsätt att utföra isoleringen av golv på.

Så här går produktionen till