isEco byggsystem -exempelkonstruktioner

Vårt byggsystem består genomgående av beprövade material av högsta kvalitet. Vi säkerställer också att miljöpåverkan är så låg som möjligt genom att använda isEco Cellulosaisolering och miljöriktiga tätskikt från Pro Clima. Vi lämnar 10 års garanti mot fukt och mögel på konstruktioner godkända och isolerade av Isoleringslandslaget och våra medlemmar.Utöver det testas de flesta av Pro Clima tejper för att bibehålla sin funktion i mer än 100 år och isEco Standard Cellulosaisolering levereras med livstidsgaranti.

Nedan listar vi några exempelkonstruktioner som ingår i byggsystemet. Kontakta oss för mer detaljerad information om våra garantier samt rådgivning när du ska bygga hållbart, energieffektivt samt fukt- och brandsäkert!

Image

YTTERVÄGG 195+45MM isEco

Enkel yttervägg med solida träreglar där man bryter köldbryggan med liggande 45x45mm regel innanför ångbromsen. Stående glespanel gör eldragningen enkel från tak/mellanbjälklag direkt ner till kabeldosorna. Väggen kan med fördel göras tjockare för att få plats med mer isolering och förbättra U-värdet. Skarvar och genomföringar tejpas med TESCON Vana/No, UNI Tape, COMPEGO byggfolietejp och ROFLEX stosar.

YTTERVÄGG 300MM isEco

Smart, kostnads- och energieffektiv väggkonstruktion med lättregel. Lättreglar går snabbt att montera och kan fås färdigkapade med millimeterprecision (Vi levererar även lättregelstommar från Masonite Beams). Lättreglar ger mindre köldbryggor än traditionella reglar och lämpar sig utmärkt för lösullsisolering från isEco. Väggen kan med fördel göras tjockare för att få plats med mer isolering och förbättra U-värdet. Skarvar och genomföringar tejpas med TESCON Vana/No, UNI Tape, COMPEGO byggfolietejp och ROFLEX stosar.

SNEDTAK 500MM UTAN LUFTSPALT isEco

Energieffektivt och fuktsäkert snedtak/parallelltak utan luftspalt på insidan av råsponten. Ovan råspont monterar man en diffusionsöppen underlagstakduk från Pro Clima, SOLITEX MENTO 1000/3000/5000 connect som finns från 1,5X50 till 3x50M per rulle. Eventuellt fukttillskott kan då diffundera ut genom takduken och ventileras bort under takpannorna eller plåten monterad på läkt. Med 500 mm isEco Cellulosaisolering erhålls ett U-värde om 0,077 W/m2K och överlägsen värmelagringskapacitet vilket motverkar övervärme sommartid. Skarvar och genomföringar tejpas med TESCON Vana/No, UNI Tape, COMPEGO byggfolietejp och ROFLEX stosar.

SNEDTAK 300MM MED LUFTSPALT isEco

Energieffektivt och fuktsäkert snedtak/parallelltak med luftspalt på insidan av råsponten. Som luftspalt använder vi här en SOLITEX MENTO underlagstakduk innanför råsponten. Med 300 mm isEco Cellulosaisolering erhålls ett U-värde om 0,127 W/m2K och överlägsen värmelagringskapacitet vilket motverkar övervärme sommartid. Tjockleken på cellulosaisoleringen kan med fördel ökas för att erhålla ett bättre isolervärde. Skarvar och genomföringar tejpas med TESCON Vana/No, UNI Tape, COMPEGO byggfolietejp och ROFLEX stosar.