Cellulosaisolering skivor

Cellulosaisolering i skivformat har samma goda egenskaper som cellulosa lössullsisolering. Bra ur arbetsmiljösynpunkt, formstabila och lätta att handskas med. Isolervärde från (0,036-0,038 W/mK). Hög densitet och god värmelagringskapacitet.

Skivorna har bättre hygroskopiska egenskaper än exempelvis mineralull. Utmärkt som ljudisolering och har ett högt brandmotstånd. Återvinningsbar till 100 procent. Nedan presenteras två sorters cellulosaisolering i skivformat. Den ena skivan sker produktionen genom bearbetning av returpapper. Den andra skivan produceras direkt av träfiber.

 
 

Cellulosaisolering i skivformat producerad av returpapper

Precis som cellulosa lösull är även dessa en naturlig isolering från början baserat på träfiber. Bra ur arbetsmiljösynpunkt, är lätt att handskas med även utan handskar. Dammar minimalt, ger inte klåda eller irriterar huden. Isolerar utmärkt mot både värme och kyla. Skivan har en låg värmeledningsförmåga och en hög värmelagringskapacitet och genom sin fiberstruktur ett högt motstånd mot att luft förflyttar sig vilket förhindrar konvektion.

Tack vare cellulosaullens hygroskopiska egenskaper (fukt i luft upptas och avges) går det utmärkt att arbeta med tätskiktsmaterial som andas. Bygg diffusionsöppet exempelvis med våra ProClimaprodukter blir det en byggnad som andas och ett bättre inomhusklimat. Det finns även fler erkända leverantörer av ångbromsar och vindskydd/underlagstak som utvecklat produkter för ett balanserat klimatskal och en friskare och sundare boendemiljö.

Att välja cellulosaisolering innebär även att skona naturen. Jämfört med mineraull som exempelvis glasull eller stenull är det så kallade primärenergiuttaget vid tillverkning av cellulosa avsevärt lägre. Om eller när byggnaden en gång framtiden rivs kan produkten återanvändas som exempelvis värmeisolering. En förnybar naturresurs helt enkelt.

Cellulosaisolering i skivformat producerad direkt av träfiber

Skivorna är en naturlig isolering direkt baserad på träfiber. Isoleringen framställs från hållbart skogbruk och är fullt ut återvinningsbar. Den är formstabil, bra ur arbetsmiljö-synpunkt, bekväm och lätt att hantera även utan handskar. Skivan dammar minimalt, irriterar inte huden eller ger utslag. Isoleringen har en låg värmeledningsförmåga och en hög värmelagringskapacitet, isolerar utmärkt mot både värme och kyla. Isoleringen innehåller en naturlig brandhämmande substans av kväve och fosfor.

Skivorna har genom sin fiberstruktur och hygroskopiska egenskaper ett högt motstånd mot att luft förflyttar sig vilket förhindrar konvektion. Det går utmärkt att bygga med tätskiktsmaterial som andas. Bygg diffusionsöppet exempelvis med våra ProClima produkter. Det blir en byggnad som andas och ett bättre inomhusklimat.

Välj cellulosa träfiberisolering och skona naturen. Jämfört med mineraull som exempelvis glasull eller stenull är det så kallade primärenergiuttaget vid tillverkning av cellulosa avsevärt lägre. Skivorna är en förnyelsebar naturresurs. När byggnaden en gång framtiden rivs kan produkten återvinnas till 100 procent.