Lösull

Lösull i vägg , tak eller bjälklag är något som efterfrågas mer och mer. Vid framförallt nybyggnation är isolering med lösull en mycket effektiv metod. Isoleringen sprutas in mellan reglarna och fyller hela utrymmet i konstruktionen. Det eliminerar risken för läckage i skarvar, mot reglar, fönster och dörrar. Väggkonstruktionen ska givetvis var beklädd med vinduk på utsidan och en ångbroms på insidan.

Lösull på vinden är väldigt effektivt eftersom man slipper skarvar och springor då isoleringen fyller ut ett jämt och tjockt lager. Lösull är ett bättre alternativ genom att få till tätheten och man slipper skära isoleringsskivorna. När man skär isoleringsskivorna så är det väldigt svårt att få till tätheten och detta gör att man riskerar värmeläckage. Därför tycker vi att lösull är det bästa alternativet just för att man får en mycket tätare isolering.

Lösull ifrån Iseco är ett enkelt val eftersom det är en mer miljövänlig och sund isolering. Lösullen från Iseco är gjord av svenska tidningar. Tidningarna blandas sedan med miljövänliga tillsatser i en kvarn. Lösullen är naturligt motståndskraftigt mot skadedjur, insekter, mögel, röta och brand. I Sverige tillverkas produkten främst baserad på olästa tidningar från Expressen och Aftonbladet. Det är en naturlig isolering och är ett väldigt miljöanpassat alternativ. Vår lösull är bedömd i SundaHus och Byggvarubedömningen med högsta betyg.

 

Tilläggsisolering

Har du en villa som är dåligt isolerad? Ja, då hjälper vi dig mer än gärna med en tilläggsisolering på din vind. Det går jättebra att använda ROT-avdraget vid en sådan entreprenad. Eftersom den varma luften inifrån stiger behöver man sätta en så kallad mössa på taket. Tilläggsisolering på vinden minskar man genomströmningen av den varma luften och sänker energikostnaden samtidigt.

Tilläggsisolering med Cellulosaisolering minimerar man även fukten på vinden och gör att man slipper kondens som bildas då varm luft möter den kalla. Isolering med cellulosaisolering gör att den kan ta hand om fukten på vinden genom sina hygroskopiska egenskaper. Cellulosaisolering är en naturlig isolering och är ett väldigt miljöanpassat alternativ. Materialet är snällt mot huden, irriterar inte, och klassas därför som ett miljö och hälsovänligt isoleringsmaterial.

Isolering tak

Isolering tak är väldigt fördelaktigt då arbetet går fort att utföra och spar massa tid på byggarbetsplatsen. Isoleringen fylls ut oerhört bra och man behöver inte vara orolig för några springor eller värmeläckage när man blåser in isoleringen.

Isolering av snedtak behöver man inte tänka på varken tjocklek eller bredd eftersom isoleringen effektivt fyller ut. Genom att man sprutar in isoleringen så blir det inget onödigt spill som måste deponeras. Vi har lång erfarenhet när det kommer till isolering tak. Vi kommer gärna ut och berättar mer om våra produkter som ni kan använda när det är dags för isolering av tak.

Om det kommer till isolering av plattak (vind) så görs detta väldigt smidigt och effektivt. Jobbet utförs snabbt och resultatet blir strålande. Det går inte att utföra isolering av tak snabbare. Vi fyller upp ett jämt lager med isolering och ser till att ventilation och tätskikt är godkänt innan vi har slutfört vårt arbete. Kontakta oss om ni behöver hjälp med isolering av tak.

 
 

Byggföretag

Är ni ett byggföretag som behöver hjälp med isolering och tätskikt?

Kontakta oss inför nästa byggprojekt så hjälper vi till med hela den isolerade klimatskärmen. Vi tillhandahåller allt från tejp och ångbroms på insidan via cellulosaisolering i väggar golv och tak till utvändig träfiberskiva, vindpapp eller takduk. Vi blir gärna en underentreprenör till ditt byggföretag.

Bostadsrättsförening BRF

Vi sänker era uppvärmingskostnader genom tilläggsisolering av vinden med miljövänlig lösullsisolering

Inventering & Offert

Vi erbjuder en kostnadsfri genomgång/inventering av era vin-dar där vi undersöker möjligheterna att sänka uppvärmnings-kostnaderna genom tilläggs-isolering. Vi åtgärdar både kallvindar och vindsförråd

Tilläggsisolera fastigheten

När ni accepterat vårt förslag på åtgärder återkommer vi för att planera in lösullsentreprenaden och eventuella snickeriarbeten. Vi använder miljövänliga eldrivna isoleringsmaskiner som ej bullrar och stör de boende under arbetets gång.

Injustering av värmesystem

När den nya varma ”mössan” är installerad på huset är det dags att justera in värmesystemet och sänka framlednings-temperaturen. På så sätt säkerhetställs att upp-värmningskostnaden minskas med beräknat belopp.

Energibesparing

När fastigheten är isolerad med lösullsisolering och injustering av värmesystemet är gjord återstår bara att luta sig tillbaka och njuta av den radikalt lägre energiförbrukningen.

Energibesparing

Hur mycket energi man kan spara på att tilläggsisolera vindarna på er fastighet beror givetvis på förutsättningarna. Vanligvis varierar besparingspotentialen mellan 10-50% av uppvärmingskostnaden. Det betyder att återbetalningstiden är mellan 2 och 10 år vilket är en svårslagen investering för er bostadsrättsförening.

Energiförbrukning Uppvärmning innan åtgärd

100%

Energiförbrukning Uppvärmning efter tilläggsisolering

50%